[Fanart – Thử Miêu] Chibi

Đang đánh vật với chương 3 của KĐHN gần xong rồi, nếu thuận lợi thì tầm tối hàng sẽ về nha, mọi người đừng sốt ruột ;).

————————–

Lần này là bài tổng hợp riêng cho chibi nhaaa~~~

Warm-01 untitled18 untitle tm1 QRE5c OazG4 medium imagesCARIIMY9imagesCAEGTCM8 Fyszk fbe84634970a304e70a6c0dbd1c8a786c8175c05 f424502c11dfa9eccfcebba662d0f703938fc192

f6e83d292df5e0fed5fffc5c5c6034a85cdf72fa
Động lực học bơi =))

 

e1e697ef76c6a7ef8eebdd7bfdfaaf51f1de6690
Từ phu nghiêm phụ??? Gì thì gì, sợ vợ vẫn là bệnh mãn tính =)))))))))

d13d7ccb0a46f21fe7c7b47df6246b600d33ae20 d13d7ccb0a46f21f3e0cd31ff6246b600d33aebd d3ceb1003af33a87f0e80d38c65c10385243b505 chibi cfe0783e6709c93d023e7baa9f3df8dcd3005491 cfe0783e6709c93d0a1203d59f3df8dcd0005422 cf1d12ce36d3d539e2a3c0e23a87e950342ab068 ca486b81800a19d81bf6482433fa828ba71e4615 b812c8fcc3cec3fd9b7cf1c8d788d43f869427c8 b40c44166d224f4addab763109f790529922d1dd b4e69413b07eca8081d37b5d912397dda34483a9 b0f73df33a87e9506cd73f4d10385343f9f2b4c2 6439900220111201140902085 62673792201203121631081005599933234_001 5535217220100926021706017 5378418620100930203507095  878483402315282683 20061128073317992 20120706223330_mtJ5a_thumb_600_0 091110183349ebde2cc732c38f 1012121044f7f2711fbd038b16 2126320msns6x167d0bb0h 1743496 98966cdd396077135882dd66 85200 12931_264a1314084561b9673966bd3d6ac   842d4dd2ca949476bf5bf942fe58b5b14cb5b11833915-KQcUTm_fw580 597dccdegw1e2fxipp0v4j 6d48121ajw1djuyy9r1pij510e33ba 268ece9021f86656d31b705c 104_8855980_3e810a6d83f84dc 91dcd30735fae6cd1b54e9db0fb30f2440a70f9a 51db16dfa9ec8a138ef753c2f703918fa1ecc01e 49bd27a4462309f7e850205e720e0cf3d6cad6b2 36b9221f95cad1c8b27a517d7f3e6709cb3d5199 18e08d82b9014a90089d899ca9773912b21bee6c 12QgT0 9be1fafaaf51f3de44f619d194eef01f3b297932 7e07f036afc37931bfe38b0bebc4b74542a9117b  6d48121agw1dlehd0appnj 4bc28828h667ec9b6fef0&690 4afbfbedab64034f4b923561afc379310a551d7d 0f0097529822720eae8146b47bcb0a46f31fab2c 0a04d0ca7bcb0a46ad1166046b63f6246a60afd7 000000

3178978386971819500
Chuột ăn mèo từ trước tới nay vốn đã chấn danh thiên hạ =))

[Fanart – Thử Miêu] Chibi by 肚肚 (Đỗ Đỗ)

Đây có lẽ là lần tổng hợp fanart trong sáng nhất =))

—————-

Lần đâu tiên nhìn thấy tranh của tác giả này là khi ghé vào nhà nàng Khai Tâm. Nhà Khai Tâm sử dụng tranh của Đỗ Đỗ dày đặc, chỉ vừa nhìn một phát Minh đã có ấn tượng mạnh. Đỗ Đỗ vẽ chủ yếu theo kiểu chibi, không chỉ Thử Miêu mà còn một số cp khác (nhưng Thử Miêu là nhiều nhất). Nhân vật trong tranh Đỗ Đỗ đáng yêu đến đỉnh điểm, phấn phấn nộn nộn, biểu cảm phong phú, trông sinh động cực luôn ý >v<

t0292f71e520752bbbb f9dcd100baa1cd11a810ad1bb812c8fcc3ce2d63 63ee42b1gw1e4cj8kwp4mj208c08cdg1 63ee42b1gw1e4cj8kwp4mj208c08cdg163ee42b1jw1e4aju2vegwj20m80go7aw 63ee42b1jw1e3cto66qnqje824b899a9014c08e80685340a7b02087bf4f466

dcc451da81cb39dbf263c4c7d0160924aa1830fb d009b3de9c82d158c270f620800a19d8bd3e42b4 dcc451da81cb39dbf46ccac7d0160924aa1830f6

c8177f3e6709c93d94cce1049f3df8dcd1005403 b8014a90f603738d195e6fb0b31bb051f819ec08 a8014c086e061d95093d1faa7bf40ad162d9ca2c

4034970a304e251f89194a6aa786c9177e3e53b1 8718367adab44aed55db1f75b31c8701a08bfb8e a9d3fd1f4134970ae864f8cf95cad1c8a7865d3f

a71ea8d3fd1f4134890da6ef251f95cad1c85e6c 8326cffc1e178a82023d0c8ff703738da977e898 359b033b5bb5c9ead76fa372d539b6003bf3b387

30adcbef76094b368f2f7c7ba3cc7cd98c109de2  314e251f95cad1c8beaf69b17f3e6709c93d510b

241f95cad1c8a786040c93356609c93d70cf50e3 241f95cad1c8a786bcaa3ac86709c93d71cf5077 86d6277f9e2f0708620dd191e924b899a901f213

35a85edf8db1cb1317ce4890dd54564e93584b89 32fa828ba61ea8d3a4c91896970a304e241f58bc 10dfa9ec8a136327e4d952c4918fa0ec08fac715

32-130322110439 023b5bb5c9ea15cea209119bb6003af33b87b2b9

00e93901213fb80e93d2c24636d12f2eb9389424 18d8bc3eb13533fa8e8105bda8d3fd1f41345b69

t02fadf6bf4ab1fdf8b
Trông iêu iêu, tới lúc ngược lại càng thương :((
t021fbae8671af2bb55
“Mèo con, là con ngựa của ta đi theo con ngựa của ngươi, không phải ta đi theo ngươi!” ~~~~ Aaaaa, đáng yêu chết emmmmm TvT

—————-

Gif:

eac4b74543a98226761558a28a82b9014b90eb5b  d6ca7bcb0a46f21fc4ffa267f7246b600c33ae3f

b3b7d0a20cf431ad04ccd5bb4b36acaf2edd9812  7dd98d1001e9390101b5e4bf7bec54e737d196ff

Yêu nhở?????? >v<

————————-

Đỗ Đỗ cũng vẽ nhiều manhua, từ ngắn cho đến… siêu ngắn, ngôn từ thì từ rất ít cho tới… dày đặc. Đỗ Đỗ và Bean là hai người làm Minh luôn phải ôm nỗi hận thiên cổ về cái sự không biết tiếng Bông của mình :((.

Dưới đây là một số ví dụ:

t02000abe3adc9a92d6 faf2b2119313b07e0738fc990cd7912396dd8c9e faf2b2119313b07e133be88c0cd7912396dd8cb4

d4628535e5dde7113f99ac05a7efce1b9c1661fe cc11728b4710b912f8a65b70c3fdfc03934522dc c83d70cf3bc79f3d27b633a6baa1cd11738b29d5

b21c8701a18b87d6f278de9c070828381f30fd7f ac345982b2b7d0a2f2aa4308cbef76094a369ac0 a8014c086e061d95b0a864ab7bf40ad163d9cab3

03087bf40ad162d9f8634c8e11dfa9ec8b13cd96 4610b912c8fcc3ceecf967a29245d688d43f2061 6609c93d70cf3bc78833517ad100baa1cd112a70

314e251f95cad1c8fb1e94d57f3e6709c83d519e 71cf3bc79f3df8dc2c6c7f0bcd11728b461028d3 14ce36d3d539b600bc67ef26e950352ac75cb7f2

8c1001e93901213f5e4eec4d54e736d12f2e9526 7e3e6709c93d70cffdfa6690f8dcd100baa12b2f 1f178a82b9014a909c7ee92ca9773912b21beedb 0bd162d9f2d3572c471e784d8a13632763d0c3a7

Dễ thương chết người, cơ mà không hiểu chi hết, AAAAAA!!!!!!!!!!!! TT___________TT

——————-

Bonus: Đỗ Đỗ không chỉ vẽ chibi, cực hiếm, nhưng cũng đẹp lắm =w=

8cb1cb1349540923419453e59258d109b2de49af t01d018130fc68c4a61

——————

Cái đách gì, làm xong hết rồi, tới lúc post nhìn mà tá hỏa vì thấy bài trống trơn chả có gì, hóa ra bị nuốt hết, lại kì cạch gõ lại. Chỉ muốn chọi thẳng con chuột máy tính vào màn hình >”<

[Fanart – Thử Miêu] Chibi by 夜猫 (Dạ Miêu)

Ngoài lề: Hôm trước Minh vừa ăn vừa xem Tom&Jerry với thằng em (năm nay lên lớp 4). Không hiểu thế nào đột nhiên nó quay ra cười cười với ngẫu: “Thử Miêu…”, làm ngẫu suýt cắn vào lưỡi >”<. Phải công nhận là ngẫu đào tạo em quá tốt =))

—————–

Chibi của Dạ Miêu có thể đã rất quen thuộc với giới Thử Miêu. Hồi trước do sa chân vào nhà bạn N.P.T.B.N, xem được bộ ảnh quá là kute (mọi người có thể xem tại đây), thật sự làm trái tim non nớt của mình rung bần bật mà hôm nay quyết lần mò bằng được các tác phẩm của tác giả này.

Dạ Miêu nét vẽ khá phong phú, không chỉ là chibi mà còn cả tranh vẽ bình thường. Chibi của Dạ Miêu thì phải nói là siêu siêu siêu siêu dễ thương, cực kỳ thích nét vẽ chibi của bà này luôn ý >w<. Còn kiểu vẽ kia thì… ách, phải nói thật là… không đẹp lắm đâu *>”<*. Ngẫu xin mạn phép chỉ tổng hợp chibi thôi vậy, còn lại thì ngẫu sẽ nhặt nhạnh vào bài gộp chung nhá ;). Mà bên nhà  N.P.T.B.N đã post khá nhiều rồi nên Minh chỉ xin bổ sung thêm thôi :D.

Mà điều rất… hay của Dạ Miêu đó là, tranh kiểu gì, dù là chibi xinh đến mấy, Rating loại nào cũng có :))

——————-

b5299b82d158ccbf593fe82c19d8bc3eb035411f

d3ceb1003af33a8700ed5d0cc65c10385243b51f

00

.

untitled20

6d970b338744ebf8cd8c3929d9f9d72a6159a71a

29d9be389b504fc2c4a3ed13e5dde71191ef6d1a

63cf0bd7912397dd5684c5125982b2b7d1a2871a

933dd6c8a786c91738850f2fc93d70cf3ac7571c

12931_77e91314084557ca9d904d2bc8383

12931_e94c13140845486d5c3e13b6b21d7

b689cd8065380cd76499fffba144ad345882811c

b2788b5494eef01f1b9245d3e0fe9925bd317d1c

  ce62d643ad4bd1130a4bea245aafa40f4afb051c

.

d11

miêu

 6s8bfeq3

9da748c2d5628535f6ac8f3790ef76c6a6ef634a

  747c4010b912c8fc2e2d13dbfc039245d48821c5

52933_5625

52934_9375

52939_15625

52942_9375

52952_953125

4259560822563129530

cfe0783e6709c93da15ddaf79f3df8dcd000547e

untitled8

medium

52949_0625
Theo “nàng” về dinh gặp bố mẹ vợ :))

Yêu không??? >w<

.

Miêu Nhi solo (bà này chuẩn là thích Chiêu rồi, từ cái tên, rồi tranh chibi solo của Miêu nữa):

52944_21875

52927_578125

52936_28125

52937_828125

52_13015228_1fbd433383ebb06

.

d6550bf431adcbef89b32310acaf2edda2cc9f1c

——————-

Đòn cuối:

.

.

.

52941_625
*Thổ huyết*>//////<* Đã bảo rating nào cũng có mà :”>

.

.

.

Và…

.

.

.

dCA6G3Z44
Ôi mẹ ơi… MỸ NHÂNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *thở dốc*thở dốc*~~~~ Chiêu caaa, em xin bỏ anh Bạch để đi theo anhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! TTwTT

———————